Föredrag

På denna sida finner du fortlöpande information om Kristen Vetenskaps offentliga föredrag och länkar till dem.

.

"Genomgripande konfliktlösning"

Svensk översättning


("Conflict resolution - a spiritual approach") av Dr. John M. Tyler från Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Dr. Tyler är internationellt känd för sitt bidrag till konfliktlösningar i de mest skilda områden - såväl privata som samhälleliga, nationella och internationella. Han har bl.a. framgångsrikt bidragit till fredsarbetet i Sydafrika. I detta föredrag visar han genom flera exempel hur ett andligt tillvägagångssätt effektivt har lett ut ur svåra konflikter. Han tar också upp frågan: "Är det möjligt att förlåta - att t o m förlåta villkorslöst? Tyler är praktiserande i Kristen Vetenskap och medlem av Kristen Vetenskaps föredragsnämnd. 

Gå till föredraget


Kristen Vetenskaps Föredragsnämnd

Föredrag på engelska


Medlemmar av Kristen Vetenskaps Föredragsnämnd (lärare och praktiserande i KV) håller regelbundet offentliga föredrag eller webinars i olika delar av världen. Några av föredragen finns dessutom på engelska online på internet:

www.christianscience.com - Välj: "Lectures online"

Det finns också liknande föredrag i Kristen Vetenskap på YouTube.

"Liv i balans"

Svensk översättning("Life in balance", "Leben im Gleichgewicht") av Art Director Hans-Joachim Trapp från Berlin, Tyskland. Som internationellt känd lärare, praktiserande (själavårdare) och föredragshållare i Kristen Vetenskap besvarar han frågan: "Hur kan jag upprätta balans i det kaos som råder i mitt liv?" Han besvarar frågan mot bakgrund av den effektiva hjälp han har kunnat ge olika kategorier människor och tar upp flera praktiska exempel som illustration.

Gå till föredraget

Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm  

Skapa din hemsida gratis!