Gudstjänster

Här kan du få fortlöpande information om våra offentliga gudstjänster och möten i Sverige. Alla våra verksamheter har som syfte att lyfta upp, inspirera, ge inre frid, lösa konflikter samt själsliga och därigenom fysiska problem.

Kärnan i Kristen Vetenskap är det systematiska studiet av Bibeln med relaterat studiematerial. Det hålls också offentliga gudstjänster och vittnesbördsmöten där texterna grundas på detta studium.

Gudstjänst varje söndag kl 11.00 sep-maj

Söndagsgudstjänst 

söndag kl. 11-12 sep-maj


Gudstjänsten inleds med musik, sång och bibeltext åtföljt av tyst bön och Fader Vår med den andliga tolkningen från Vetenskap och hälsa av M.B. Eddy. Vår predikan är en textpredikan som belyser djupgående frågor i Bibeln med citat från Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av KVs grundare, M.B. Eddy. 


Alla är varmt välkomna att besöka våra söndagsgudstjänster.


Att vara i Guds tjänst är att hämta andlig inspiration till att bemöta allt som rör vardagsproblem till djupare existentiella frågor. Våra gudstjänster leds av två lekmän och studiet tillsammans med den praktisk tillämpningen av samma texter är grunden för den gemensamma gudstjänsten. 

För varje söndag utarbetas en ny textpredikan av en central Bibelkommitté, och denna textpredikan är gemensam i alla Kristen Vetenskaps kyrkor på fem kontinenter. 

Vi har ingen egen Bibelöversättning utan använder de protestantiska trossamfundens bibelöversättningar. Boken Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften uppfattas inte som en ersättning för Bibeln utan endast som ett verk, som lyfter fram Bibelns andliga mening och som inspirerar många till att börja studera Bibeln.


Onsdagsmöte 

tredje onsdagen i månaden 


På onsdagar samlas vi kring ett aktuellt ämne för att få ett bredare och helande perspektiv. Föreläsaren belyser ämnet med ställen ur Bibeln och Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften. Därefter är ordet fritt för dem som vill dela med sig av erfarenheter eller helanden som skett genom andlig inspiration och tillämpning av den andliga synen på livet i Kristen Vetenskap. Även dessa möten inramas av musik, gemensam sång och bön.


Moderkyrkan


Gudstjänster och onsdagsmöten online på engelska, som hålls av både Moderkyrkan och dess grenar över hela världen. Se Moderkyrkans hemsida. 

Högskolor och Universitet


Gudstjänster i Kristen Vetenskap (Christian Science) hålls vid högskolor och universitet. En internationell lista med land och stad samt annan information om dessa finner du på Moderkyrkans hemsida. 

Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm 

Skapa din hemsida gratis!