Litteratur

På denna sida informerar vi fortlöpande om Kristen Vetenskaps litteratur som finns att köpa i vår bokhandel. De finns också till utlån och kan även prenumereras på. Bokhandeln har också ett intilliggande läsrum för den som i stillhet vill sitta ner och läsa, hämta ny kraft och finna inre frid.

Vår bokhandel och läsrum på Linnégatan 67, Stockholm, är öppen för allmänheten på onsdagar 12-15. Litteratur kan även beställas per telefon och skickas hem till dig. Gäller det andra ärenden - som t.ex. prenumerationer, upplysning om boktitlar, biblar etc, kan du även göra detta per telefon 072-872 72 08 och 08 - 600 35 46. Är du i Malmö v.g. ring 0721-724 127


Böcker

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften

M.B. Eddys (grundarens) huvudverk. En ny svensk översättning av denna kan beställas hos Barbro 08-600 35 46.


Stories of Healing: Jesus and his followers 

Särskilt för ungdomar. "Denna omfattande bok förklarar de andliga lagar som Jesu helande verksamhet och hans undervisning grundat sig på - Kärlekens lagar, som också gjorde det möjligt för hans efterföljare och gör det möjligt för alla idag att lösa problem. Boken berättar om alla hans och lärjungarnas gärningar i Bibeln, innehåller en bibliografi, historiska fakta, ordförklaringar, kartor, definitioner, mycket omfattande information.

Prose Works other than Science and Health 

Sammanställning i ett band av 12 tidigare verk som M.B Eddy skrivit under andra halvan av 1800-talet.  Mary Baker Eddy

En omfattande akademisk levnadsteckning av Professor Jillian Jill.

Healing Spiritually 

Sammanställning av verifierade andliga helanden.
Mary Baker Eddy: Christian Healer, Amplified edition

Biografi med tonvikt på M.B Eddys helandearbete av Yvonne Caché Fettweis och Robert Townsend Warneck.

En uppställning av samtliga böcker på svenska, engelska och på många andra språk hittar du i vår online shop


Läsrum
Läsrum

Tidskrifter

Följande tidskrifter finns i vår bokhandel/läsrum och kan dessutom läsas online eller lyssnas till på svenska, engelska och andra språk. 


www. biblelesson.christianscience.com
Kristen Vetenskaps Kvartalshäfte − material för bibelstudier på svenska, engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska och flera andra språk. Finns även på engelska och tyska som heltext upplaga. Dessutom på CD, som ebok, audio m.m.


www.kristenvetenskapsharold.com
Kristen Vetenskaps Härold − tidskrift på svenska, som tar upp andliga lösningar för olika konflikter och problem samt vittnesbörd om helanden. Finns även på nio andra språk.


www.csjournal.com & JSH-online
Christian Science Journal - Moderkyrkans officiella internationella organ på engelska, med en förteckning över samtliga Kristen Vetenskaps kyrkor, själavårdare, lärare, föredragshållare, sköterskor, informationssekreterare och organisationer vid universitet & högskolor i hela världen. Utges varje månad. Innehåller dessutom upplyftande metafysiska artiklar och vittnesbörd om helanden


www.cssentinel.com & JSH-online
Christian Science Sentinel - den internationella veckotidskriften på engelska, som med upplyftande artiklar och vittnesbörd om helanden tar upp personliga och samhälleliga konflikter och problem.


www.csmonitor.com
The Christian Science Monitor - den ansedda internationella nyhetstidningen, som engagerar sig i samhällelig etik och är internationellt känd för sin balanserade, sobra rapportering och djuplodande analys av globala problem. För dessa har Monitor vunnit många utmärkelser, bland andra flera Pulitzer pris.


www.christianscience.com
För ytterligare biografier, böcker, e-böcker, audios, CDs samt musik i Kristen Vetenskap v.g kontakta Moderkyrkans omfattande hemsida.Arkiv

För internationella forskare

Det finns ett mycket omfattande arkiv i Boston, Mass., USA, som står till förfogande för internationella forskare och andra i hela världen som söker bakgrundsmaterial till M.B. Eddys arbete.

Välkommen till Mary Baker Eddy Library! www.mbelibrary.org

Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm 

Skapa din hemsida gratis!