"Det vitala, hjärtat och själen i Kristen Vetenskap är Kärleken" - Mary Baker Eddy


Andra aktiviteter

Det är omtanke, önskan att alla må kunna vara i balans och i sitt rätta jag, som motiverar oss att också ställa upp med följande aktiviteter.

Praktiserande (själavårdare)


Praktiserande i Kristen Vetenskap är medlemmar som på heltid ägnar sig åt att hjälpa andra finna sig själva och sin levande relation till Gud, och att på så sätt bli befriade från inre konflikter och andra själsliga eller fysiska problem. Länken innehåller bl.a. en förteckning över samtliga i hela världen. 


LärareLärare i Kristen Vetenskap är erfarna medlemmar som auktoriserats att årligen ge en kurs där praktiserande (själavårdare) utbildas och andra kan fördjupa sin kunskap om Kristen Vetenskap. Länken innehåller bl.a. en lista över samtliga i hela världen

RadioI olika länder sänds inspirerande radioprogram och andakter i Kristen Vetenskaps regi. 

Moderkyrkans omfattande online aktiviteter

(The First Church of Christ, Scientist, Mass., USA) 

           ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA! 

  • Gudstjänster live på engelska.

  • Webcasts, webinars, audios, upplyftande artiklar på engelska.

  • Sektion för ungdomar: Stödjande chats, artiklar, audios på engelska.

  • "Daily Lift" - korta upplyftande betraktelser för dagen.

  • Aktuella program och händelser inom rörelsen.

  • Förteckning över samtliga Kristen Vetenskaps kyrkor och Läsrum/bokhandlar i världen, samtliga praktiserande (själavårdare), lärare, föredragshållare, sköterskor, informationssekreterare och Kristen Vetenskaps organisationer vid högskolor & universitet.

           www.christianscience.com

Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm