Treenigheten

Vi tror på treenigheten. I likhet med en del andra kristna tror vi emellertid inte att det är fråga om tre olika personer utan om tre olika andliga sätt på vilka en och samma Gud under historiens gång verkat bland människorna och uppenbarat sin karaktär för mänskligheten såsom LIV, SANNING och KÄRLEK. Vi uppfattar treenigheten således som en gudomlig, andlig aktivitet. Har du mera detaljerade frågor v.g. ring 08-766 05 81.


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm   

Skapa din hemsida gratis!