Samhällsfrågor

När det gäller medlemmarnas syn på olika samhällsfrågor, så tar varje medlem ställning på sitt individuella sätt. Kyrkan som sådan lägger sig inte i medlemmarnas privatliv och förestavar inte hur den enskilde skall handla. Människans rätt till självbestämmande aktas högt. Och det tas för givet att Kärlek till Gud, till människorna och till skapelsen för övrigt styr medlemmens tanke och handling.


I olika privata situationer följer den enskilde sitt högsta samvete och tar de bibliska tio budorden, Jesu Bergspredikan och Jesu bön "Fader vår" som grund. Kärlek till vår nästa, hänsyn, respekt, omtanke, samarbetsvilja och strävan efter helhetssyn anger tonen. Eftersom varje situation är individuell och varje individ under livets gång går genom en mognadsprocess och växer, anser vi att ingen kan bestämma hur en annan i vissa samhällsfrågor skall handla. Den utvecklingsfas som någon befinner sig i måste respekteras. Strävan att efterleva Jesu ord "döm inte" är därför central.


Har du mera detaljerade frågor v.g. ring 08-766 05 81.


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm   

Skapa din hemsida gratis!