Sakrament

Dop och nattvard fullföljs i KV inte genom traditionella symboler - inte på ett materiellt och rituellt sätt, men genom ett djupt inre engagemang på ett andligt sätt.


  • Dopet

I Bibeln symboliserar vatten bland annat renande.

"Dop" innebär därför i KV att dagligen - på ett andligt sätt - "tvätta bort" gamla, destruktiva attityder och beteenden, att rena tanken, så att det rätta och goda i människan kan resa sig till nytt liv. I aposteln Paulus ord: "Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till." (Efesierbrevet 4:23,24).

  • Nattvarden

Grundaren, Mary Baker Eddy, skriver om sakramenten:
"Vårt dop är ett renande från all villfarelse. Vårt bröd "som kommer ned från himmelen", är Sanningen. Vårt vin är Kärlekens inspiration".

Detta är av stor praktisk betydelse i det dagliga livet. Att på detta engagerade sätt överlämna tanke och själ till Kristus, till gudomlig Sanning och Kärlek, blir till en upplevelse av gudomlig inspiration och vägledning. Och dessa omdanar. Detta ger förnyad kraft och förmåga att i det dagliga livet verkligen kunna vara god mot andra och till nytta i samhället.

Vi förstår och respekterar emellertid alla de kristna för vilka symboler är av stor betydelse och som därför föredrar att fira dop och nattvard genom symboliska handlingar och med hjälp av t.ex. ritualer, vatten, bröd och vin.


Har du mera detaljerade frågor v.g. ring 08-766 05 81.


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm   

Skapa din hemsida gratis!