Kristen vetenskap vs New Thought

Det finns en grundläggande skillnad mellan Kristen Vetenskap och "New Thought" rörelserna, "healing", tankeöverföring (telepati), "positivt tänkande" och "framgångsteologi".

Helande i Kristen Vetenskap omfattar ingen materiell energiöverföring, tankeöverföring (telepati) eller användning av mänsklig viljekraft. Dessutom omfattar Kristen Vetenskap inte tron på reinkarnation, spiritism eller panteism.

I Kristen Vetenskap är det inte människans egen förmåga, kraft, vilja eller personliga önskan som är utgångspunkten, utan Jesu Kristi bön: "Tillkomme ditt rike, ske din vilja såsom i himlen så ock på jorden." Det är fråga om ödmjukt lyssnande och inre omdaning, en ständig strävan att anpassa tanken till Guds syfte. Detta står i stark kontrast till tron på den mänskliga viljans och tankens personliga kraft.

Eftersom mänsklig tanke ofta är begränsad och okunnig kan den gå vilse och bli källa till konflikt och övergrepp. Därför tar man i KV avstånd från användning av olika former av mänsklig tanke- och viljekraft, mental och fysisk manipulation, tankeöverföring (telepati), hypnotism eller försök att använda sig av Gud för att få materiella ägodelar. I KV gäller: "Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt 6:33) Arbetet är alltid kopplat till inre rannsakan och förändring, till att "lägga av sig den gamla människan" (Paulus). Detta definierar "framgång".

Därför är KV inte heller "mind over matter" (försök att påverka materien genom tanken) utan en ödmjuk strävan att låta gudomlig Ande genomlysa och rena det mänskliga sinnet. Det innebär att den mänskliga tanken ger vika för gudomlig inspiration. Och detta, i sin tur, medför inre balans och frid, som helt naturligt resulterar i positiva förändringar i kroppen och i den enskildes dagliga liv.


Har du mera detaljerade frågor v.g. ring 08-766 05 81.


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm   

Skapa din hemsida gratis!