Jesus Kristus

Jesus Kristus uppfattas på följande sätt: Han är en historisk gestalt.

I Kristus uppenbarade sig Gud som oändlig Kärlek och Ande. Bibeln talar om honom som "...utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen..." och säger att "...han har förklarat honom för oss." (Hebreerbrevet 1:3; Johannes 1:18).

I Jesus Kristus uppenbarades även den ideala människan i Guds avbild, människan så som hon är menad att vara och som hon i sitt sanna inre alltid är. I honom uppenbarades allas ursprungliga, sanna Jag. Ordet "Kristus" eller "Messias" åsyftar den gudomliga karaktären hos Jesus och den andliga Sanning som han levde, lärde och bevisade genom sina gärningar. Denna gudomliga Sanning är alltid närvarande och verksam, i motsats till Jesu jordiska kropp.

Jesus Kristus och hans lära uppfattas av kristen-vetenskaparen också såsom förebild, vägvisare och frälsare (räddare, befriare) från de tankemönster och attityder som utgör det onda och som hindrar människan från att uppleva sin ursprungliga enhet med gudomlig Kärlek och Liv.


Har du mera detaljerade frågor v.g. ring 08-766 05 81.


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm   

Skapa din hemsida gratis!