Gudsbegreppet

Gudsbegreppet är grundläggande för livssynen i Kristen Vetenskap och hämtas från Bibelns direkta och indirekta utsagor om Guds egenskaper och karaktär: "GUD. Den store JAG ÄR; den allvetande, allseende, allvise, all-älskande och evige; Princip; Förnuft (på engelska "Mind"); Själ; Ande; Liv; Sanning; Kärlek; all substans; intelligens." (Vetenskap och hälsa, sid. 587).

Här några av de bibelställen som denna definition grundas på: 


För Mose uppenbarade sig Gud som

"Jag är" (2 Moseboken 3:14).


För profeten Elia uppenbarades att Gud inte är i naturkrafterna - inte i stormen, i jordbävningen, i elden - utan uppenbarar sig i den stilla, inre rösten, i det som är ande (1 Kungaboken 19:11-13).Jesus förklarade:

"Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning" (Joh 4:24).


I 1 Johannesbrevet 5:6 förklaras att 

"Anden är sanningen". (1 Johannesbrevet 5:6)
Psalmisten säger:

"Herrens sanning varar i evighet" (Ps. 117:2).

"Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus" (Ps. 36:10).


Paulus säger:

"...han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, som något en människa har format efter sina idéer ..." (Apg. 17:27-29).


Som Gud uppfattas i Kristen Vetenskap är Gud inte avlägsen utan ständigt närvarande. Gud är den livgivande Anden och Kärleken och är närmare än luften vi andas.  Gud - Anden - är upphovet till allt som är konstruktivt, intelligent och gott i våra liv. Gud är oändlig godhet, och är endast god. Var och en kan vända sig i full förtröstan till Guds oändliga vishet och lyssna till den inre röstens stilla ledning.

I Kristen Vetenskap används sju synonymer för att beskriva Gud:  Princip, gudomligt Sinne (på engelska "Mind"), Själ, Ande, Liv, Sanning, Kärlek för att i överensstämmelse med Bibeln beskriva Guds - Kärlekens - egenskaper, karaktär och personlighet samt Guds närhet och aktivitet i varje människas liv. Samtidigt förstår vi att Gud såsom livets grund är oändligt mycket mer än vad mänsklig tanke och mänskligt språk kan fånga och definiera.


Har du mera detaljerade frågor v.g. ring 08-766 05 81.


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm  

Skapa din hemsida gratis!