Frälsningen

Ordböcker definierar ordet "frälsning" såsom "räddning, befrielse, återlösning, förlossning". I Kristen Vetenskap uppfattas frälsning såsom befrielse, räddning från själslig blindhet, som avhåller individen från att se, känna och erfara sitt sanna förhållande till sitt ursprung, Gud - sin ursprungliga enhet med Kärlek, Ande och Sanning.

När en människa öppnar sig för Kristus - för sanningen om Gud och människan - upplever hon befrielse. Varje gång hon låter Kristus upplysa tanken, så viker någon av syndens (det ondas) olika yttringar. Detta är något som många har erfarit.


Har du mera detaljerade frågor v.g. ring 08-766 05 81.


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm   

Skapa din hemsida gratis!