Bön

I Kristen Vetenskap uppfattas bön som ett sätt att ödmjukt vända sig till Gud såsom källan till vishet och liv. Bön är individuell och har därför olika former. Den kan stundtals vara ett sätt att tala ut inför en vishet som är större än vårt förstånd; det kan vara en innerlig längtan efter andlig utveckling; det kan vara ödmjukt lyssnande eller ett sätt att uttrycka innerlig tacksamhet; det kan vara lovprisande och en bekräftelse av den gudomliga vishetens allomfattande närvaro.

Bön i Kristen Vetenskap går inte ut på att be Skaparen om något materiellt. Under bönen lägger vi ned all mänsklig egenvilja och alla personliga föreställningar om vad som skulle vara bäst i en given situation; vi underordnar alla tankar Guds visa ledning. Vi tömmer oss på destruktiv kritik och kortsynta åsikter om andra och på falska självbilder; vi omsluter andras sanna identitet med välvilja - kärlek.

Den sanna anledningen och det sanna motivet till bön finner vi i Jesu egen bön: "Tillkomme ditt rike, ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden."

Eftersom vi - enligt Bibelns utsagor - uppfattar det Högsta såsom allnärvarande Ande, oföränderlig Kärlek och oändlig Vishet, ser vi fullkomlighet och fullständighet såsom grundton i Andens skapelse. (Se 1 Mos 1:11). Helhet och harmoni är eviga gudomliga fakta. Under bönen återvänder vi ödmjukt till medvetandet om detta. Vi bekräftar gudomliga sanningar som den mänskliga tanken har vandrat ifrån. Detta är ett sätt att "komma hem". Det helar och befriar från de konflikter och problem som den mänskliga tanken har skapat - från allt som inte har någon förankring i den gudomliga skapelsen. Jesus sade: "Ni skall lära känna sanningen och sanningen skall göra er fria" (Joh 8:31-32). Det är så vi upplever svar på bön.


Har du mera detaljerade frågor v.g. ring 08-766 05 81.


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm   

Skapa din hemsida gratis!