Bibelsynen

Bibeln respekteras som en sammanställning av många olika böcker som omfattar litteratur med olika typer av innehåll, t.ex. andlig insikt, andliga budskap, berättelser, drama, judisk historia osv. Kristen-vetenskaparna anser att varje bok bör sättas i sitt historiska, kulturella och andliga sammanhang och studeras på sina egna villkor. Det andliga innehållet står i centrum för studiet. Dess giltighet i den enskildes liv i vår tid utforskas och de tidlösa andliga sanningarna praktiseras i det dagliga livet.


Har du mera detaljerade frågor v.g. ring 08-766 05 81.


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm   

Skapa din hemsida gratis!