Om oss


Kristen Vetenskap är en andlig Vetenskap, som sedan mer än 140 år har utforskat sambandet mellan själ och kropp och de andliga egenskaper och lagar som återställer balans, helhet och hälsa - när de omsätts i praktiken.

Grundvalen för forskningen är Jesu undervisning och helande verksamhet samt andra inslag i Bibeln som visar det samband som finns mellan själ och kropp och den andliga dimensionens återställande kraft.


Vårt arbete omfattar studium, forskning, tillämpning och bevisföring. Allt vi gör står i den hjälpande, upprättande och helande Kärlekens tjänst, och vi slår vakt om alla människors lika värde.


Vi har varit organiserade sedan 1875 och finns idag på fem kontinenter. 1913 blev Kristen Vetenskaps Samfund (Christian Science) erkänt av svenska staten som kristet trossamfund med rätt till fri religionsutövning i Sverige.


Kristen Vetenskap ska inte förväxlas med "Scientology", "Church of Christ", "Livets Ord", "New Thought", "New Age" eller framgångsteologi. 


Se sida TROSINNEHÅLL och GUDSTJÄNSTER

Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps Samfund i Stockholm 

Skapa din hemsida gratis!