"Det vitala, hjärtat och själen i Kristen Vetenskap är Kärleken"  - Mary Baker Eddy

Verksamhet

Alla våra verksamheter har som syfte att lyfta upp, inspirera, ge inre frid, förnyelse, hela, lösa konflikter och andra själsliga problem.

OBS! På grund av restriktionerna i samband med corona äger tills vidare inga möten rum. Men du kan ringa följande telefonnummer om du vill förnya dina prenumerationer på våra tidskrifter eller om du vill att vi skall skicka litteratur hem till dig:

Barbro 08-600 35 46.

OBS! En ny svensk översättning av boken "Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften" av M. B. Eddy har nyligen kommit ut och kan beställas hos bibliotekarien: 08-600 35 46

Gudstjänster

Kärnan i Kristen Vetenskap är det systematiska studiet av Bibeln med relaterat studiematerial. Dessutom hålls offentliga söndagsgudstjänster och onsdagsmöten.

ALLA är varmt välkomna!

Söndagar 11−12 (på svenska). 

Onsdagar 13−14. Första och andra onsdagen i månaden (svenska/engelska). 


Adress Stockholm: Kristen Vetenskap, Linnégatan 67 (hörnet Styrmansgatan)
Telefon 08-665 38 31. T-bana Karlaplan samt bussar 69 o. 76.

Adress Malmö: För upplysning v.g. ring 040-97 21 42

OM VÅRA SÖNDAGSGUDSTJÄNSTER:
Vår predikan är en textpredikan, som framförs av två föreläsare och belyser djupgående frågor i Bibeln med citat från boken Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av KVs grundare, M.B. Eddy. För varje söndag utarbetas en ny textpredikan av en central Bibelkommitté som sedan läses upp i alla våra kyrkor på fem kontinenter. De inramas av musik, gemensam sång och bön. Vi har ingen egen Bibelöversättning utan använder de protestantiska trossamfundens bibelöversättningar. Boken Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften är ingen Bibel utan endast ett verk, som lyfter fram Bibelns andliga mening och som inspirerar många till att börja studera Bibeln.

OM VÅRA ONSDAGSMÖTEN: 
På onsdagarna samlas vi kring ett aktuellt ämne för att få ett bredare och helande perspektiv på det. Föreläsaren belyser ämnet med ställen ur Bibeln och Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften. Därefter är ordet fritt för dem som vill dela med sig av erfarenheter eller helanden som skett genom andlig inspiration och tillämpning av Kristen Vetenskap. Även dessa möten inramas av musik, gemensam sång och bön. 

Söndagsskolan

För barn och ungdom upp till 20 år ges undervisning i Bibeln på samma adress och samma tid som söndagsgudstjänsten. Eleverna studerar Bibeln efter åldersgrupper. Studiet går ut på att ge dem inre styrka och förmåga till att kunna bemöta de utmaningar som de möter i det dagliga livet och att höja tankens kvalité, så att de förmår uttrycka kärlek och värme, uppriktighet och pålitlighet, självförtroende och självuppskattning i livets olika sammanhang. Söndagsskolan pågår en timme och inramas av sång och bön.

OBS! För tillfället gör söndagsskolan i Stockholm ett uppehåll. Har du frågor v.g. ring 08-766 05 81.

Föreningar vid högskolor & universitet

Gudstjänster och vittnesbördsmöten för studenter och professorer hålls vid deras respektive läroanstalter av studenter som tillhör Kristen Vetenskap.

Andlig litteratur/läsrum/bokhandel

Vår litteratur har som syfte att inspirera, lyfta upp, ge inre frid, förnya, lösa problem och hela. Den finns på våra "läsrum", som är en kombination av bokhandel, bibliotek och studierum. De är öppna för allmänheten. Här kan alla köpa, kostnadsfritt låna, prenumerera, per telefon beställa eller i lugn och ro sitta och studera Bibeln, skrifter författade av Mary Baker Eddy samt alla andra böcker och publikationer som utges av Kristen Vetenskaps Förlag.

Adress:
Stockholm,
Kristen Vetenskaps Läsrum, Linnégatan 67 (hörnet Styrmansgatan).
Tel. 08-665 38 31 eller 08-600 35 46.
T-bana Karlaplan samt bussar 69 o. 76.

Öppettider i Stockholm: Onsdagar 12-19, fredagar 12-15, söndagar i samband med gudstjänsten.

I juli öppet för inköp av litteratur och studium endast i samband med våra gudstjänster på söndagar och onsdagar - eller efter personlig överenskommelse 08-600 35 46. Litteratur som beställs på samma nummer expedieras och skickas per post.

Malmö: För upplysning v.g. ring 040-97 21 42

Litteratur

OBS! Kan läsas på våra läsrum, men också online, på internet! Se nedan:

 • www.kristenvetenskapsharold.com
  Kristen Vetenskaps Härold − tidskrift på svenska, som tar upp andliga lösningar för olika konflikter och problem samt vittnesbörd om helanden. Finns även på nio andra språk.

 • www. biblelesson.christianscience.com 
  Kristen Vetenskaps Kvartalshäfte
  − 
  material för bibelstudier på svenska, engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska och flera andra språk. Finns även på CD, som ebok, audio m.m.

 • www.csjournal.com & JSH-online

  Christian Science Journal - Moderkyrkans officiella internationella organ på engelska, med en förteckning över samtliga Kristen Vetenskaps kyrkor, själavårdare, lärare, föredragshållare, sköterskor, informationssekreterare och organisationer vid universitet & högskolor i hela världen. Utges varje månad. Innehåller dessutom upplyftande metafysiska artiklar och vittnesbörd om helanden. 

 • www.cssentinel.com & JSH-online
  Christian Science Sentinel - internationell veckotidskrift på engelska, som med upplyftande artiklar och vittnesbörd om helanden tar upp personliga och samhälleliga konflikter och problem.

 • www.csmonitor.com 
  Den ansedda internationella nyhetstidningen The Christian Science Monitor på engelska. Den engagerar sig i samhällelig etik och är internationellt känd för sin balanserade, sobra rapportering och djuplodande analys av globala problem. Monitor har bland många andra vunnit flera Pulitzer pris.

 • www.christianscience.com
  Olika CDs och audios: Musik med kör, orgel eller solosång, upplyftande metafysiska artiklar. Mary Baker Eddys olika böcker på CD.

Några av böckerna på läsrummen och online:

 • Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, grundaren M.B. Eddys huvudverk

 • Prose Works other than Science and Health, M.B. Eddy

 • Healing Spiritually (sammanställning av verifierade helanden)

 • Mary Baker Eddy, Christian Healer (på engelska och tyska)

 • Spiritual Healing in a Scientific Age, Prof. Robert Peel

 • Christian Science Hymnbok (internationell psalmbok)

 • Biografi: Mary Baker Eddy, Prof. Gillian Gill

För upplysning om ytterligare biografier och böcker v.g. kontakta vårt läsrum eller Moderkyrkans hemsida: www.christianscience.com

Mary Baker Eddy Library, arkiv för forskare

www.mbelibrary.org
Ett omfattande Mary Baker Eddy Arkiv i Boston, Mass., USA, står till förfogande för internationella forskare och andra från hela världen som har frågor ang. Mary Baker Eddy, hennes skrifter och Christian Science.

Offentliga föredrag

www.christianscience.com  - Välj: "Lectures online"
Medlemmar av Kristen Vetenskaps Föredragsnämnd (lärare och praktiserande i KV) håller regelbundet offentliga föredrag i olika delar av världen. Några av föredragen finns dessutom på engelska på internet. 

Föredrag på svenska

Genomgripande konfliktlösning - Ett föredrag i svensk översättning som Professor emeritus i statskunskap Dr John M. Tyler hållit i Stockholm. Han är internationellt känd för sin framgång i konfliktlösning på de mest skilda plan och för sin insats som fredsstiftare i Sydafrika. Han visar, vad det är som effektivt kan leda ut ur svåra konflikter, privata, samhälleliga eller nationella. Han tar också upp frågan, "Är det förståndigt att förlåta - att t.o.m. förlåta villkorslöst?" Föredraget hölls i Historiska Museets hörsal i Stockholm med den engelska titeln, "Conflict resolution - a spiritual approach". Prof. Tyler är medlem av Kristen Vetenskaps (Christian Science) föredragsnämnd.

Praktiserande (själavårdare)

www.christianscience.com
Praktiserande i Kristen Vetenskap är medlemmar som på heltid ägnar sig åt att hjälpa andra finna sig själva och sin levande relation till Gud, och att på så sätt bli befriade från inre konflikter och andra själsliga eller fysiska problem. Förteckning över samtliga i hela världen.

Lärare

www.christianscience.com
Lärare i Kristen Vetenskap är erfarna medlemmar som auktoriserats att årligen ge en kurs där praktiserande (själavårdare) utbildas och andra kan fördjupa sin kunskap om Kristen Vetenskap. Lista över samtliga i hela världen.

Radio

I olika länder sänds inspirerande radioprogram och andakter i Kristen Vetenskaps regi.

Senaste upptagning av nya medlemmar

Vid Moderkyrkans senaste medlemsupptagning har nya medlemmar från följande länder upptagits i vår världsomfattande kyrkofamilj. De återges här i sin internationella engelska version:

Angola, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Benin, Brazil, Bulgaria, Canada, Democratic Republic of Congo, France, Germany, Ghana, India, Indonesia, Japan, Kenya, New Zealand, Nigeria, Norway, Peru, Philippines, Republic of Congo, Rwanda, Sierra Leone, South Africa, South Korea, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Zimbabwe.  


Moderkyrkans övergripande internationella aktiviteter

(The First Church of Christ, Scientist, Mass., USA)
www.christianscience.com

Bland annat som vi ovan redan nämnt:

Moderkyrkans gudstjänster live, online.

Webcasts, webinars.

Speciell sektion för ungdomar: Stödjande chats, artiklar, audios.

"Daily Lift" - korta upplyftande betraktelser för dagen.

Aktuella program och händelser inom rörelsen.

Förteckning över samtliga Kristen Vetenskaps kyrkor och Läsrum/bokhandlar i världen, samtliga praktiserande (själavårdare), lärare, föredragshållare, sköterskor, informationssekreterare och Kristen Vetenskaps organisationer vid högskolor & universitet.ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA!

Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps kyrka i Stockholm