"Det vitala, hjärtat och själen i Kristen Vetenskap är Kärleken" - Mary Baker Eddy

Länkar

Svenska och engelska länkar till

Kristen Vetenskap (Christian Science)www.kristenvetenskapsharold.com 
Kristen Vetenskaps Härold − tidskrift på svenska, som tar upp andliga lösningar för olika konflikter och problem samt vittnesbörd om helanden. Finns även på nio andra språk.

www. biblelesson.christianscience.com
Kristen Vetenskaps Kvartalshäfte − material för bibelstudier på svenska, engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska och flera andra språk. Finns även på CD, som ebok, audio m.m.

www.csjournal.com & JSH-online
Christian Science Journal - Moderkyrkans officiella internationella organ på engelska, med en förteckning över samtliga Kristen Vetenskaps kyrkor, själavårdare, lärare, föredragshållare, sköterskor, informationssekreterare och organisationer vid universitet & högskolor i hela världen. Utges varje månad. Innehåller dessutom upplyftande metafysiska artiklar och vittnesbörd om helanden

www.cssentinel.com & JSH-online
Christian Science Sentinel -
 den internationella veckotidskrift på engelska, som med upplyftande artiklar och vittnesbörd om helanden tar upp personliga och samhälleliga konflikter och problem.

www.csmonitor.com
The Christian Science Monitor - den ansedda internationella nyhetstidningen, som engagerar sig i samhällelig etik och är internationellt känd för sin balanserade, sobra rapportering och djuplodande analys av globala problem. För dessa har Monitor vunnit många utmärkelser, bland andra flera Pulitzer pris.

www.kristenvetenskap.se/foredrag/ 
Föredrag på svenska. "Genomgripande konfliktlösning" av Professor emeritus i statskunskap Dr. John M. Tyler. Han är internationellt känd för sin framgång i konfliktlösning på de mest skilda plan och för sin insats som fredsstiftare i Sydafrika. Behandlar också frågan: "Är det förståndigt att förlåta - att t.o.m. förlåta villkorslöst?" Föredraget hölls i Stockholm, Historiska Museets hörsal, med den engelska titeln, "Conflict resolution - a spiritual approach". Tyler är medlem av Kristen Vetenskaps (Christian Science) föredragsnämnd.

www.mbelibrary.org 
Ett omfattande Mary Baker Eddy Arkiv i Boston, Mass., USA, som står till förfogande för internationella forskare och andra från hela världen som har frågor ang. Mary Baker Eddy, hennes skrifter och Christian Science.

www.christianscience.com
Rörelsens övergripande länk på engelska, d.v.s. Moderkyrkans "The First Church of Christ, Scientist", omfattande internationella webbsida.

Innehåller bland annat:

Moderkyrkans gudstjänster live, online

Sektion för ungdomar - stödjande live chats och artiklar

Andra live chats

Sektion för barn

Webcasts, webinars

Sektion "Daily Lift" - korta upplyftande betraktelser på flera språk, också på svenska. Finns även som audio.

CDs, audios, musik etc. (kan köpas men även lyssnas till online)

Aktuella internationella CS program och händelser

Förteckning över samtliga Kristen Vetenskaps kyrkor och Läsrum/bokhandlar i världen, samtliga praktiserande (själavårdare), lärare, föredragshållare, sköterskor, informationssekreterare och Kristen Vetenskaps organisationer vid högskolor & universitet.  ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA !


Hemsidans sponsor: Kristen Vetenskaps kyrka i Stockholm