Startsidan   Trosinnehållet   Organisationen   Historik och grundaren

 

Välkommen till    

   KRISTEN VETENSKAPS   (CHRISTIAN SCIENCE)   SVENSKA  HEMSIDA !

 

Kristen Vetenskap (KV) är en andlig vetenskap som utforskar sambandet mellan Ande, själ och kropp och den andliga och själsliga balansens betydelse för individens hälsa. KV utforskar de andliga egenskaper och lagar som skapar balans. Grundvalen för forskningen är Jesu bergspredikan och annan djup andlig insikt i Bibeln. KV omfattar studium, forskning, tillämpning och bevisföring. Det är ett kristet trossamfund som  grundats 1879 och finns idag på 5 kontinenter. Det blev erkänt av svenska staten 1913 som kristet trossamfund med rätt till fri religionsutövning i Sverige. 

I vår hemsida finner du svar på frågor om trosinnehållet i Kristen Vetenskap, om organisationen och en historik.  OBS!  En tryckt version av hela hemsidan kan du gratis erhålla och per telefon beställa hos bibliotekarien i våra läsrum! Se nedan.

Obs!   I fall du söker Scientology ber vi dig att uppsöka Scientologins hemsida. På grund av namnet förekommer det ofta förväxlingar. Det finns emellertid inget samband mellan trossamfunden Christian Science (Kristen Vetenskap) och Scientology. Christian Science (KV) bör inte heller förväxlas med "Church of Christ", Livets Ord, New Thought rörelser, mindcure eller framgångsteologi.

Gudstjänster    

STOCKHOLM:  Kristen Vetenskap, Linnégatan 67 (hörnet Styrmansgatan).  Telefon 08-665 38 31 .  T-bana Karlaplan; bussar 69 o. 76.
Söndagar kl. 11.00 - 12.00 (på svenska), onsd. 19.00-20.00 ( svenska/engelska). 

OBS!  Gudstjänsterna hålls hela året,  inget uppehåll på sommaren.  

MALMÖ:  För upplysning v.g. ring 040-97 21 42

Kristen Vetenskaps läsrum/bokhandel
All litteratur i Kristen Vetenskap kan köpas, kostnadsfritt lånas eller beställas per telefon hos Kristen Vetenskaps läsrum/bokhandel

STOCKHOLM:  Linnégatan 67 (hörnet Styrmansgatan). Telefon 08-65 38 31. Öppet måndag - fredag kl. 15.00 - 18.00. T-bana Karlaplan; bussar 69, 76.  Läsrummet hålls stängt juni, juli och augusti, men är öppet i samband med gudstjänsterna. Beställningar mottas hela året per telefon 08-766 53 04.  

MALMÖ:   För upplysning v.g. ring 040-97 21 42   

Våra läsrum har det primära syftet att vara en stillhetens oas där man kan sitta och läsa i lugn och ro, ha tillgång till andlig litteratur, finna stillhet, tröst, inre styrka och förnyad livsglädje. 
En lista över litteratur som  finns att läsa eller köpa i våra läsrum/bokhandlar finner du under rubriken "Organisationen".

Kontakter i Stockholm:
Svar på frågor angående livssynen i KV

Telefon   08-766 05 81,  fax  08-766 61 24     

Informationssekreteraren

Telefon  08-600 23 27,  fax  08-600 23 28  

 

VARMT  VÄLKOMNA 

SÖNDAGEN  den 10 APRIL 2016  ! 

John Quincy Adams talar med rik livserfarenhet om ämnet "Defeating evil impulses and violence spiritually"  --  "Onda impulser och våld kan bemästras på ett andligt sätt".

Genom praktiska exempel visar han hur var och en kan befrias från inre och yttre tvång. Han själv befriades i tjugoårsåldern på ett andligt sätt från drogberoende. Sedan ca 30 år är han verksam såsom praktiserande/själavårdare resp. lärare i Kristen Vetenskap. Han har hjälpt andra att vinna sitt inre oberoende och att finna sin sanna identitet. Just nu är han på en omfattande internationell föredragsturné såsom medlem av Kristen Vetenskaps Föredragsnämnd.

PLATS:  Kristen Vetenskaps kyrkolokal Linnégatan 67, Stockholm (ingång bokhandeln). (T-bana Karlaplan; buss 69 och 76).

TID:  Kl. 14.00 engelska.   Kl. 15.30 uppläsning av svensk översättning.

Inträdet är fritt.

 

KV på internet, hemsidor:
www.kristenvetenskap.se   Förutom denna svenska hemsida  med omfattande information om trosinnehållet m.m. finns det följande Moderkyrkans hemsidor:

christianscience.com/swedish/prayer-and-health/kristen-vetenskaps-haerold   Tidsskriften Kristen Vetenskaps Härold på svenska och andra språk.

christianscience.com   Information på engelska om Moderkyrkans olika aktuella och övergripande aktiviteter.  Artiklar på engelska med hjälpande tankar om dagsaktuella problem och problemslösning; videos och ljudfiler där olika människor som studerar Kristen Vetenskap berättar på engelska hur de lever sin tro, blivit botade från sjukdomar på andligt sätt och utarbetat konflikter och andra problem på andligt sätt. Info om Kristen Vetenskaps radiosändningar m.m. Möjlighet att utbyta tankar och ställa frågor.  

www.tmcyouth.com      Särskilt för ungdomar.

www.mbelibrary.org     Det omfattande Mary Baker Eddy biblioteket med dess arkiv för forskare och andra.

www.csmonitor.com     Den internationella tidningen The Christian Science Monitor som engagerar sig i samhällelig etik och är internationellt känd för sin balanserade, sobra rapportering och djuplodande analys av globala problem. Monitor har bland andra
vunnit 7 Pulitzer pris.

www.cssentinel.com   Tidssskriften Christian Science Sentinel med vittnesbörd om helanden och hjälpande artiklar.

www.csjournal.com    Tidskriften Christian Science Journal, det oficiella organet med adresser till samtliga KV grenkyrkor i världen, samtliga KV organisationer vid universitet och högskolor, samtliga KV praktiserande (själavårdare) och KV sköterskor i världen. Dessutom vittnesbörd om helanden och hjälpande artiklar.

Radioprogram

I olika länder sänds Kristen Vetenskaps radioprogram på respektive språk och genom respektive grenkyrkornas försorg.

Senaste medlemsupptagning

Vid Moderkyrkans medlemsupptagning i november 2015 har nya medlemmar från följande 33 länder upptagits i Kristen Vetenskaps världsomspännande kyrkofamilj:

Angola, Argentina, Australien, Belgien, Benin, Brasilien, Burundi, Kamerun, Kanada, Kina, Demokratiska Republiken Kongo (Kinshasa), Republiken Kongo (Brazzaville), Filippinerna, Kuba, Elfenbenskusten, Dominikanska Republiken, England, Frankrike, Kenya, Nederländerna, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Ruanda, Skottland, Sydafrika, Schweiz, Tyskland, Togo, Uganda, U.S.A., Uruguay och Venezuela.

I Kristen Vetenskaps Moderkyrka sker upptagning av nya medlemmar var sjätte månad.   

 

Hemsidans sponsor:  Kristen Vetenskaps kyrka i Stockholm

7